1.Şəhər 1 nömrəli məktəb-lisey                 Ünvan: 28May küçəsi 18A


2 Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb           Ünvan: Rəsul Rza küçəsi,51


3. Şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb           Ünvan:Rəsul Rza küçəsi,49


4. Şəhər 4 nömrəli  tam orta məktəb         Ünvan:Oğuz küşəsi 47


5.  Şəhər 5 nömrəli  tam orta məktəb         Ünvan:Azərbaycan küçəsi,50 


6. Şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb                              Ünvan: H.Əliyev prospekti,107


7. Qazıqumlaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəb           Ünvan: Qazıqumlaq kəndi


8. Qazıqumlaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəb           Ünvan: Qazıqumlaq kəndi


9. Məlikballı kənd tam orta məktəb                                Ünvan: Məlikballı  kəndi


10. Əlikənd kənd tam orta məktəb                                 Ünvan: Əlikənd  kəndi


11. Qaradağlı kənd tam orta məktəb                              Ünvan: Qaradağlı kəndi


12. Çiyni kənd tam orta məktəb                                      Ünvan: Çiyni kəndi


13. Alpout kənd 1 nömrəli tam orta məktəb                   Ünvan: Alpout  kəndi


14. Alpout kənd 2 nömrəli tam orta məktəb                    Ünvan: Alpout kəndi    


15. Qarabörk kənd tam orta məktəb                               Ünvan: Qarabörk kəndi


16.Qazyan kənd 1 nömrəli tam orta məktəb                    Ünvan: Qazyan kəndi


17. Qazyan kənd 2 nömrəli tam orta məktəb                   Ünvan: Qazyan kəndi


18. Qazyan kənd 3 nömrəli tam orta məktəb                  Ünvan: Qazyan kəndi


19. Lək kənd 2 nömrəli tam orta məktəb                         Ünvan: Lək kəndi


20. Xalac kənd tam orta məktəb                                      Ünvan: Xalac kəndi


21. Boyat kənd tam orta məktəb                                      Ünvan:Boyat kəndi


22. Bağman kənd tam orta məktəb                                  Ünvan: Bağman kəndi


23. Yuxarı Şilyan kənd tam orta məktəb                           Ünvan: Yuxarı Şilyan kəndi


24. Bərgüşad kənd 1 nömrəli tam orta məktəb                Ünvan :Bərgüşad kəndi


25. Bərgüşad kənd 2 nömrəli tam orta məktəb                 Ünvan: Bərgüşad kəndi


26. Təzə Şilyan kənd tam orta məktəb                             Ünvan:Təzə Şilyan kəndi


27. Müsüslü kənd tam orta məktəb                                  Ünvan: Müsüslü kəndi


28. Qaracallı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb                  Ünvan: Qaracallı kəndi


29. Qaracallı kənd 2 nömrəli tam orta məktəb                  Ünvan: Qaracallı kəndi


30. Küçəkənd kənd tam orta məktəb                                Ünvan: Küçəkənd kəndi


31. Alpı kənd tam orta məktəb                                          Ünvan: Alpı kəndi


32. Qulabənd kənd tam orta məktəb                                 Ünvan: Qulabənd kəndi


33. Pirkənd kənd tam orta məktəb                                     Ünvan: Pirkənd kəndi


34. Lək kənd 1 nömrəli tam orta məktəb                           Ünvan: Lək kəndi


35.Qaradağlı kənd ümumi orta məktəb                             Ünvan: Qaradağlı kəndi


36. Müsüslü kənd ümumi orta məktəb                               Ünvan: Müsüslü kəndi


37. Bərgüşad kənd ümumi orta məktəb                              Ünvan: Bərgüşad kəndi